EasyTicket.cz - internetová cestovní kancelář Letenky

Tunisko - informace

Informace o zemi Tunisko

Djerba

Největší ostrov severní Afriky vystupuje z modrých vln Gabéského zálivu. Rozloha ostrova je přesně 640 kilometrů čtverečních. Mezi turisty je Djerba vyhlášená tím, že na ní téměř nikdy neprší. Obdivovatelé pověstí rádi připomínají, že podle legendy je Djerba proslulým ostrovem Lotofágů, na němž na dlouhou dobu dobrovolně uvízli druhové známého Odyssea. Natolik je uchvátila krása ostrova a nektar z lotosu.

Djerba byla odjakživa oblíbeným cílem karavan, které se sem uchylovaly po náročné pouti ze vzdálených oblastí na jihu Afriky. V 1. století se sem přistěhovali Židé, jejichž přítomnost dokládá několik synagog. Později se Djerba stala útočištěm islámské sekty Charšíitů, kteří tu vystavěli mnoho zajímavých budov. Strategická poloha ostrova vždy lákala dobyvatele, proto ostrov postihlo několik krvavých nájezdů. Krutostí proslul především pirát Dragut. Na oslavu vítězství nad španělskými vojáky nechal na Djerbě postavit pyramidu z lebek zabitých nepřátel. Poslední uťaté hlavy byly pochovány až v 19. století.

Dnes je Djerba spojena s pevninou uměle vytvořenou šíjí. Centrem ostrova je rybářské město Houmt Souk. Název znamená Místo obchodu, což jasně dokladá důležitost přístavu. Každé pondělí a čtvrtek se tu konají trhy, které jsou pro Evropany velkým zážitkem. Nejzajímavější stavbou je turecká mešita se sedmi kupolemi nebo pevnost Bordj el-Kebir ze 13. století. Další zajímavá místa ostrova jsou městečko Midoun s tradičním podzemním lisem na olej, židovské vesnice Hara Kebira a Hara Srira s poutní synagogou La Ghriba nebo vesnička Guelalla, která je proslulá hrnčířskými dílnami.

Na Djerbu však turisté jezdí především kvůli rekraci, vždyť zdejší pláže jsou skutečně krásné. Vyhlášené pláže najdete na východě ostrova v Sidi Mahres, v La Seghia a v Ras Torgueness. Toto středisko je známé i skalnatými zátokami, v nichž je oblíbený podmořský rybolov.

Zajímavé místo Hammamet

Jedno z nejznámějších rekreačních míst země není jen přehlídkou nádherných pláží a dobrých hotelů v maurském stylu, ale pyšní se i zajímavou historií. První kamenné stavby pocházejí ze 13. století, kdy se poprvé objevil i název města. Hammamet znamená turecké lázně. Příjemné podnebí inspirovalo desítky známých umělců. Z Francie sem například zamířili Maupassant či Flaubert. Imponovaly jim hlavně krásné zahrady s jasmíny.

Historie je cítit především v přístavu, který obklopují hradby z 15. století. Pozornost si žádá úchvatná Velká mešita, jejíž jméno je zvoleno opravdu příhodně. Turistům je tady podřízeno úplně vše, takže pobyt v Hammametu je skutečnou očistou těla i duše. Krásné pláže lákají k odpočinku, tradiční kavárny k příjemnému posezení nad skvělou arabskou kávou, ani milovníci umění nebudou zklamáni. Každé léto se v hammametském kulturním centru konají divadelní představení.

Zajímavé místo Kartágo

Pozůstatky slavného města leží na okraji tuniské metropole, ale svým významem si zaslouží samostatný popis. Vznik Kartága je opředen krásnou pověstí, která inspirovala stovky básníků k napsání nádherných veršů. To bylo tak. Krutý král Tyrosu nechal úkladně zavraždit manžela své sestry Dídó. Smutkem ztrápená Dídó shromáždila věrné bojovníky a odplula s nimi hledat nový domov. Přistála na severoafrickém pobřeží a založila Kartágo. Právě sem později připlul trojský královský syn Aeneas, který hledal vhodné místo pro založení Říma. Mezi Aeneasem a Dídó vzplanul plamen lásky. Aeneas však Dído opustil, aby dokončil svůj úkol, a to krásná žena neunesla - spáchala sebevraždu.

Suchá, byť nádherná věda archeologie samozřejmě na řeč pověstí nedbá. Podle historiků bylo Kartágo založeno zřejmě v 9. století před naším letopočtem. V 6. století se změnilo v mocné město s válečným loďstvem a řadou kolonií. Sílící pozici Kartága sledoval se znepokojením jeho věčný rival Řím. Netrvalo dlouho a mocnosti stanuly v několika válkách. Poslední z nich byla pro Kartágo osudná - v roce 146 před naším letopočtem bylo město srovnáno se zemí.

Dnešní rozvaliny Kartága hovoří jasně o jeho původní podobě. Zajímavý je námořní přístav, do kterého se údajně vešlo na 220 válečných galér. Uprostřed přístavu je ostrov, na němž stály budovy kartaginských admirálů.

Nedaleko odtud se nalézá posvátné území Tophet. Bylo zasvěceno krvavé bohyni Tanid, která si žádala lidské oběti. Údajně tu byly vražděny tříleté děti, mnohdy z vládnoucích rodin. Právě tady spáchala sebevraždu Dídó.

Zajímavé místo Sfax

Druhé největší město v zemi, které je významné především kvůli přístavu, odkud se vyvážejí fosfáty z oblasti Gafsy a olivový olej z okolních olivovníkových hájů. Sfax je proslavený také rybolovem, lovem sépií a mořských hub.

Většina budov Sfaxu stojí na zbytcích římského města Taparura, které zažilo největší slávu na konci 9. století. I v dalších dobách město vzkvétalo, avšak v roce 1881 ho dobyla francouzská vojska. Další rána přišla ve druhé světové válce, kdy byl významný přístav mnohokráte těžce bombardován. V dobách míru se Sfax dostal opět na výsluní.

Z časů největší slávy v 9. století se zachovaly hradby se čtyřmi branami okolo nejstarší čtvrti města - mediny. V jejím centru se nachází Velká mešita, která je častým cílem fotoaparátů.

Zajímavostí je i muzeum uměleckých řemesel Dar Jallouli. Z výšky je Sfax jakoby posazený v zeleni. V okolí města je totiž patnáct kilometrů široký pruh zahrad plných ovocných stromů, krásně vonících květin i olivovníků.

Zajímavé místo Tozeur

Město na okraji oázy, o které se říká, že je nejkrásnější v Tunisu. Rozkládá se u solné pánve Chott el-Djerid v těsné blízkosti Sahary. Historie Tozeuru se začala psát už v dobách Římanů, kteří městu říkali Thusuros. Mnoho památek z této doby se však nedochovalo, za zmínku proto stojí jen přehrada na malé říčce, do které se vlévají na dvě stovky potoků. Voda z říčky je rozváděna do inteligentně navržené sítě kanálů.

Samotné město Tozeur je proslavené pestrými fasádami domů, které už z dálky připomínají milé koberce. Plastické dekorace jsou tvořeny kladením nepálených cihel přes sebe. Nejstarší dochované domy ve čtvrti Uled-Hadef pocházejí ze 13. století.

Zajímavé však je i okolí Tozeuru. Například nedaleko vesnice Chabia najdete skalní výběžky s výhledem na oázu a na Saharu. Už pohled do hlubin Sahary je mystickým zážitkem, ale co teprve její návštěva. Se zkušeným průvodcem ji můžeme absolvovat.

Zajímavé místo Tunis

Metropole krásné africké země je politickým, ekonomickým a kulturním centrem. Rozkládá se deset kilometrů od Tuniského zálivu u mělkého jezera. Původně malá osada se rozrostla do nebývalé krásy v dobách mocného Kartága. Ve 3. století však Tunis téměř zcela lehl popelem během třetí punské války. Hrdí obyvatelé město opět vystavěli a když bylo na konci 7. století zničeno Kartágo, stal se Tunis útočištěm uprchlíků. V dalších staletích město odolalo útokům Francouzů, Španělů a Turků, několikrát však bylo dobyto. V temných dobách turecké nadvlády se stalo základnou pirátů, kteří odtud vyjížděli pro kořist do Středozemního moře. Když se země stala francouzskou kolonií, vyrostlo v metropoli mnoho krásných evropských domů.

Dnešní Tunis se skládá ze třech měst: centra, staré mediny a moderní čtvrti. Centrem a vlastně i moderní čtvrtí vede hlavní třída Habib Bourghiba. Je přesně šedesát metrů široká, prochází náměstím Nezávislosti a končí v přístavu. Tady navazuje na třídu Muhammada V. vroubenou krásnými palmami, která vede do parku Belvedere. V něm najdete kasino, sportoviště a malou zoologickou zahradu. Za návštěvu stojí i Národní muzeum, a to nejen kvůli krásným sbírkám, ale i zajímavému umístění. Naleznete jej totiž v paláci Bardo - v místnostech, v nichž se dříve nacházel početný harém.

Medina je nejstarší částí města a pro Evropany je skutečným muzeem. Lidé tu dodnes žijí tak, jako před stovkami let. Medina vede od Francouzské brány ulicemi Rue de la Kasbah a Rue Jama et Zituana. Na ně navazují stovky malých uliček s dílnami, starými lázněmi a krámky. Jsou zajímavou směsicí vůní, tvarů a barev. Mezi nejzajímavější muslimské svatostánky patří Velká mešita Djama et Zitouna, která je náboženským centrem města. V těsném sousedství se nachází palác Dar ben Abdallah přestavěný na muzeum lidového umění.

Modernější čtvrti rozrostlé metropole jsou také plné zajímavých míst. Na pobřeží v La Marsa je například nynější sídlo prezidenta. Stojí na skvěle chráněném místě, které bývalo důležitým obranným bodem. Zajímavostí La Marsa je nejen krásná mešita, ale také stará studna. Vodu z ní čerpali velbloudi se zavázanýma očima, kteří museli chodit neustále kolem dokola. Mezi půvabné čtvrti Tunisu patří i přístav La Goulette. Najdete tu zbytky španělsko-turecké pevnosti. Čtvrť Garmath je nejoblíbenějším přímořským letoviskem. Milovníky starých památek uchvátí dvě stě let staré židovské pohřebiště a pavilón princezen na pobřeží. Římské vykopávky je možné obdivovat v Thuburbo Majus.

Tunisko - informace o destinacích

Související odkazy

partneři: powered by LTweb Travel